VanafNU- In je kracht

De omgeving en bijbehorende voorwaarden waarin kinderen in Nederland opgroeien verschillen enorm.  Toch zijn ze bepalend voor het geluk van het kind en de kans op een succesvol leven. De in-je-kracht training is opgezet met als doel om gelijke kansen te creëren voor elk kind. Ieder kind heeft recht op een succesvolle schoolcarrière en de kans op een gelukkig leven, ongeacht zijn of haar verleden of de situatie waarin het kind zich bevindt. Het kan niet zo zijn dat de portemonnee van ouders/opvoeders bepalend zijn of kinderen terechtkomen in het tertiaire onderwijs. Zelfvertrouwen is een goede basis voor persoonlijke ontwikkeling. Motivatie en het geloof in eigen kunnen, kan er namelijk voor zorgen dat het kind minder afhankelijk wordt van- én meer in verbinding komt met hun eigen omgeving. VanafNU in-je- kracht.

Waarom deze training?

Het leven in de hedendaagse samenleving vraagt van kinderen dat ze sterk in hun schoenen staan. Door te werken aan het  (zelf)vertrouwen komen kinderen meer in verbinding met hun omgeving. 

wat houdt de training in?

In deze training wordt via verschillende oefeningen gewerkt aan het zelfvertrouwen, het leren omgaan met complexe situaties en het vergroten van de weerbaarheid. 

Waar gaan we mee aan de slag?

-Mentale weerbaarheid oefeningen 

-Meditatie-, concentratie- en   ademhalingsoefeningen 

-Communicatie vaardigheden 

-Omgaan met conflictsituaties 


Skills voor de rest van je leven

 Alle oefeningen zijn direct toepasbaar buiten de trainingen. De trainingen zijn vanuit een speels hart met oog op de ontwikkeling en het positief versterken van het karakter, geest en lichaam van het kind. Door het kind kennis te laten maken met verschillende soorten sporten en disciplines, willen wij kinderen in contact brengen met de kracht die in hen schuilt en deze op een goede manier in balans brengen.

 

 

Brian

 

 

Brian Hupsel (34) is een sportcoach die gespecialiseerd is in vechtsport en meditatie. Brian traint kinderen om een juiste balans te vinden tussen een fit lichaam en een sterke geest.

 

 

 

Ronald

 

Ronald Wilk (33) is meester van groep 8 en gespecialiseerd in gedrag en pedagogiek. Met zijn kennis probeert hij kinderen te helpen om het vertrouwen in eigen kunde te vergroten.