Deze training stelt je in staat om:

Helder en kort inzicht te verkrijgen in de bestaande gedragstheorieën. Dat zijn de gedragstheorie; de cognitieve theorie; de interactie theorie; de humanistische theorie; de narratieve theorie; de ecologische theorie; de U-theorie; de systemische theorie.

De vertaling van theorie naar praktijk te maken aan de hand van een werkmodel uit de aangeboden theorie, namelijk het stimulus respons model; het 5 G model; de Roos van Leary; Model groepsdynamica; het Model narratief; het ecologisch krachtenveld; Model U; de opstelling.

 

Centraal uitgangspunt: 

 De samenhangende ofwel holistische benadering, waarbij iedere theorie deel is van het geheel en ook zijn expliciete waarde heeft in dit geheel.

 

Doelstellingen: 

Het kind beter leren kennen en zo de ontwikkeling gerichter te kunnen ondersteunen en te begeleiden op weg naar volwassenheid en zo zijn plek in de samenleving in te kunnen nemen en daarin zijn bijdrage te leveren.

 

De interactie in de groep beter te leren lezen en zodoende het groepsproces beter te leren ondersteunen op zo’n wijze dat die interactie steeds meer plaats vindt op basis van gelijkwaardigheid.

 

Het versterken van het empathisch vermogen van de leraar in het omgaan met complex gedrag.

 

De training bestaat uit acht dagdelen van drie uur.

 

Vanaf NU stelt je in staat tot daadwerkelijk pedagogisch tactvol handelen op de werkvloer.