Ronald Wilk

Oprichter | Trainer & Coach Vanaf NU

Leerkracht primair onderwijs

 

Expertise

Team- en visieontwikkeling

Omgaan met complex gedrag

Betekenisvol leren

 

Waarom Vanaf NU?

Ik geloof dat Vanaf NU in staat is om leerkrachten en teams te begeleiden bij de realisatie van het gewenste toekomstige onderwijs. Onderwijs waarbij alle kinderen met plezier naar school gaan en daar bezig zijn met betekenisvol leren. Onderwijs waarin leerkrachten zich autonoom voelen; handelend met lef, vanuit vertrouwen. Onderwijs waar de ontwikkeling van de leerkracht net zo belangrijk is als die van het kind. Zodat er teams ontstaan die het beste in elkaar naar boven halen. 

Henk Boer

Drs. Onderwijskunde

Oprichter International Futures Forum EduNed

Oud Pabo docent Pedagogiek & Onderwijskunde

 

Expertise

Betekenisvol leren

Transformatieve innovatie in het onderwijs

Three Horizons methodiek

Omgaan met complex gedrag

 

Waarom Vanaf NU?

Reeds vanaf de start ben ik verbonden aan Vanaf NU en geef trainingen en ondersteuning aan de jonge ondernemers van deze jonge organisatie. Een organisatie die erop gericht is het onderwijs duurzaam te willen innoveren. De trainers - coaches zijn jonge mensen met hart voor onderwijs en die midden in het onderwijsproces staan. Ook zijn ze hongerig om te willen leren. Van harte geef ik mijn inzichten aan hen door zodat zij van daaruit weer hun bijdrage kunnen leveren, op weg naar het creëren van een leefbare samenleving.

Pieter Bonthuis

Mede oprichter | Trainer & Coach Vanaf NU

Leerkracht primair onderwijs

 

Expertise

Pedagogiek

 

Waarom Vanaf NU?

Vanaf NU is voor mij een levensstijl. Het is het voortdurend zoeken naar de kracht van mensen. Tijdens mijn pabo-studie merkte ik dat het hebben van lef en creativiteit belangrijke competenties worden voor het onderwijs van de toekomst. Het gevoel hebben dat je competent bent, vertrouwen hebben in je creativiteit, autonomie en lef ervaren; dat zorgt in mijn geval voor oneindig veel werkplezier en dat heeft veel gevolgen voor de kinderen in mijn klas! Met Vanaf NU willen wij schoolteams, leerkrachten en leerlingen in staat stellen om vanuit pedagogische inslag en visie hun eigen ontwikkeling op een duurzame wijze vorm te geven. Leerkrachten en leerlingen die juichend naar school gaan en balen wanneer het vakantie is; dat is de cultuur die ik voor me zie en dat is Vanaf NU!

Nikki Kolks

Trainer & Coach Vanaf NU

Docent Engels tweede graads

 

Expertise

Visie ontwikkeling

Voortgezet- en Middelbaar Beroeps Onderwijs

 

Waarom Vanaf NU?

Ik ben onderdeel van Vanaf NU omdat wij staan voor het bewerkstelligen van onderwijsvernieuwing. Met het Three Horizon model hebben wij een manier gevonden om organisaties niet alleen in gesprek te laten gaan over onderwijsvernieuwing, maar ook vorm te geven vanuit hun eigen organisatie.

Humphrey V. Martina

Trainer-Docent 

Coach & Adviseur Vanaf NU

 

Expertise

Persoonlijke, Team- en Organisatieontwikkeling

 

Waarom Vanaf NU?

Vanuit gezamenlijke belangstelling op onder andere de gebieden van het leren, visieontwikkeling en ondernemerschap, hebben we samen vele aspecten belicht en concreet in de alledaagse praktijk toegepast.

Hiertoe heeft mijn achtergrond van, rond 14 jarige leeftijd ervaren liefde voor het leren te leren en later met ondersteuning van familieleden en vrienden en bij Radboud Universiteit verkregen diploma’s op het gebied van volwasseneneducatie, een belangrijke rol gespeeld.