door welke bril kijk jij?

Het gedrag van het kind, de mens, inclusief dat van de leraar, wordt voor 90% bepaald door onze onbewuste drijfveren en “angsten”. Dit onderbewuste bepaalt dan ook in belangrijke mate het  doen en laten van onze kinderen in de klas, en hoe we als leraar daarop reageren en ons in de klas proberen “staande te houden”. Het bepaalt hoe goed we kinderen kunnen begeleiden, maar houdt ons ook gevangen in een beperkte kijk op de wereld van het kind. 

 

Kind gesprekken is een kunst op zich voor leraren, zo bleek tijdens de teambegeleiding. De meeste gesprekken tussen kind en leraar mondden uit in leraar gesprekken waar de leerling luisterde naar het verhaal van de leraar en waarop het kind  dat antwoord gaf waar de leraar op wachtte.

 

Pedagogisch tactvol handelen betekent zicht krijgen op de onderliggende beweegredenen van het handelen van het kind. Zicht krijgen op de onderliggende beweegredenen van een kind, stelt jou als leerkracht meer in staat om jouw handelen af te stemmen op de behoeften van het kind. En dat geeft het kind meer ruimte om zich open op te stellen in zich verder te kunnen ontwikkelen. Zicht krijgen op hoe een groep zich ontwikkelt biedt perspectief om kinderen de mogelijkheid te bieden zich een gelijkwaardige en actieve plek in te laten nemen. Zicht krijgen op hoe jij (onbewust) wordt aangestuurd, maakt dat je gaat zien waar je talent en kracht ligt én waarom je jezelf (en anderen) soms in de weg zit en hoe dat ook anders kan, zodat jouw handelen in steeds meerdere mate pedagogisch tactvol wordt. In de trainingen en/of m.b.v. coaching kun je in relatief korte tijd veel diepgaande inzichten krijgen over de manier waarop je het verhaal van het kind en dat van de groep leert lezen. Tevens wordt je een spiegel voorgehouden wat jouw rol is in de communicatie met het kind en met de groep en hoe je je strategieën en empathisch vermogen kunt verbreden en verdiepen.

 

Zo versterk je de passie en de liefde voor onderwijs dat gericht is op het leveren van een actieve bijdrage om jonge mensen te ondersteunen zichzelf te leren kennen, op gelijkwaardige wijze met elkaar te leren omgaan en hun talenten te ontwikkelen. Juist door het versterken van je innerlijke kracht handel je uit je hart, uit een rustige, heldere geest en aanwezigheid en dat komt ten goede aan het kind en de groep. 

 

Kernvraag:

Hoe lukt het mij om onbewust handelen om te zetten in bewust omgaan met gedrag en de daarin onderliggende patronen waardoor mijn pedagogisch tactvol handelen wordt versterkt?