Grip op (eigen) gedrag

Pedagogisch tactvol handelen door holistisch omgaan met complex gedrag

Algemene werkwijze:

 

In dit model bevinden zich de te behandelen theorieën. Deze theorieën stellen je in staat om het verhaal van het kind steeds beter te verstaan. Tevens ligt het in de bedoeling om zicht te krijgen op je eigen inbreng in de interactie.

We beginnen de training steeds met een introductie van de theorie. De tweede stap is de verkenning en uitleg van een werkmodel uit die theorie. Vervolgens gaan we aan de hand van praktijk voorbeelden met elkaar aan de slag. We leren werken met het model zodat we het daadwerkelijk in de vingers krijgen. 

 

Onze training werkt handelingsgericht en zoveel als mogelijk vanuit een systemische invalshoek. Bovenstaande wil zeggen dat we werken in een grote ruimte waarin het werkmodel een plek op de grond krijgt. Zo kunnen we daadwerkelijk in het model stappen en ervaren hoe het is om op de verschillende plekken en posities te staan.