The three horizons


Vanaf NU is gespecialiseerd in het begeleiden van vernieuwingsprocessen die gebaseerd zijn op de theorie van transformatieve innovatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Three Horizons methodiek van Bill Sharpe [1]

 

Het Three Horizons traject is onder te brengen in drie fasen met elk zijn eigen tijdpad.

 

Fase 1:

 

In deze fase wordt ieder teamlid in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven over stellingen betreffende:

 

- Mogelijke veranderingen in het onderwijs;

- Veranderende jongeren;

- De veranderende wereld.

 

De inbreng van de teamleden wordt samengevat en geplaatst in een van de drie horizonnen. Het resultaat; een drie horizon landschap.

 Het landschap geeft inzicht in:

 

-Wat moet blijven en wat moet worden opgegeven (horizon 1);

-De collectieve visie richting een nieuwe toekomst (horizon 3);

-Mogelijkheden richting innovatie (horizon 2).

 

Fase 2 

 

In deze fase wordt samenhang gebracht en de resultaten worden omgezet in een transitieplan.

Vanaf NU biedt hierbij tools om dit plan op een professionele wijze vorm te geven.   

VANAF NU HELPT OM UW VERNIEUWINGSSTRATEGIE TASTBAAR TE MAKEN EN OM TE ZETTEN IN HANDELEN

Fase 3

 

In deze fase wordt het transitieplan in werking gesteld.


Vanaf NU helpt om effectiever met elkaar in dialoog te gaan, op een meer verdiepende wijze naar elkaar te luisteren en zo samen verantwoordelijkheid te nemen om onderwijs vorm te geven dat recht doet aan  een op waarde gerichte toekomst

 

[1] zie ook International Futures Forum Schotland