Three Horizons training

 

Vanaf NU is gespecialiseerd in het begeleiden van vernieuwingsprocessen die gebaseerd zijn op de theorie van transformatieve innovatie [1]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Three Horizons methodiek van Bill Sharpe [2]. Dit traject onderscheidt zich met andere trajecten op het gebied van verandering doordat verleden- heden en toekomst met elkaar verbonden worden. Er vinden dus niet zomaar rigoureuze veranderingen of beslissingen plaats; wel wordt er afstemming gezocht met de veranderende samenleving.

 

Het traject start met een aantal bijeenkomsten (afhankelijk van de grootte van het team) van 6-8 teamleden. Ieder teamlid wordt in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven over stellingen betreffende:

 

- Mogelijke veranderingen in het onderwijs;

- Veranderende jongeren;

- De veranderende wereld.

 

De inbreng van de teamleden wordt samengevat en geplaatst in een van de drie horizonnen. Het resultaat; een drie horizon landschap met zicht op het verleden (horizon 1), de toekomst (horizon 3) en hoe daarmee om te gaan in het heden (horizon 2).

 

 

Vanaf NU beschikt over tools om samenhang te brengen in het 3 horizon landschap en vervolgens een diepere betekenis te geven aan de inbreng van de deelnemers. 

 

Het 3 horizon landschap wordt in de vorm van een presentatie gedeeld met het team. Deze presentatie geeft inzicht in:

 

-De sterke- en eventuele aandachtspunten;

-De richting van een collectieve visie op de toekomst;

-Mogelijke stappen richting innovatie.

 

[1] zie ook International Futures Forum Schotland