Grip op complex gedrag

 

Vanaf NU biedt workshops en trainingen die gericht zijn op het omgaan met complex gedrag. Deze bijeenkomsten gaan uit van een holistische benadering waarin alle gedragstheorieën geïntegreerd zijn. De training biedt de mogelijkheid om direct met een aantal instrumenten in de eigen praktijk te experimenteren. 

 

Kindgesprekken

 

Vanaf NU biedt training in het vormgeven van kindgesprekken waardoor het kind zich mede-eigenaar gaat voelen van het eigen leerproces en de eigen ontwikkeling.

 

Waardenonderzoek 

 

Vanaf NU biedt een workshop over het belang van waarden in het huidige- en toekomstige onderwijs. Tijdens deze workshop worden de huidige kwaliteiten van het team verbonden aan de gewenste (toekomstige) waarden.

 

Werken met kernkwadranten van Ofman

 

Vanaf NU biedt een workshop omgaan met kernkwadranten aan. Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers met name inzicht in het belang van het aangaan van eigen uitdagingen. 

 

Mindset in het onderwijs

 

Vanaf NU biedt een presentatie over mindset in het onderwijs.

Deze presentatie biedt inzicht in:

 

-Wat het zou kunnen betekenen als leren leuk zou zijn;  

-Het verschil tussen resultaat- en procesgericht werken in het onderwijs;

-De schoonheid van het durven maken van fouten.